VÅRA TJÄNSTER

ELUNDERHÅLL I DIN FASTIGHET


Om du misstänker att elsystemet i ditt hus är gammalt, uttjänt och rent av en brandfara, så kan vi komma och se över ditt befintliga elsystem.

Elen i ditt hus är en viktig del för att du ska kunna utnyttja alla dina bekvämligheter som du vill ha idag. Ett gammalt elsystem med gamla ledningar kan lätt bli en fara för dig och din familj.

Vid ett åsknedslag kan det i gamla ledningar bli överslag och orsaka brand. 

En sådan enkel sak som en jordfelsbrytare kan i många fall förhindra upphov till brand och räddar liv om någon skulle råka komma i kontakt med en strömledande källa i ditt hus.

Nyinstallationer


Vi utför elinstallationer vid nybyggnationer. Från byggström till fullt elutrustad bostad.

Vi utför även installationer av elbilsladdare.

Reparationer 


Vi utför reparationer i ditt befintliga elsystem.

 

Även utbyggnad av ditt befintliga elsystem till exempel påbyggnader, kompletterande elvärme och belysning i både bostad och uthus.

 

Uppgradering till ny elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar.

 

Uppgradering av ojordade vägguttag till jordade.

Installationstester


Vi utför mätningar enligt elsäkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en hög kvalité på elen i ditt hus.